Obaľované elektródy - Bázické vs Rutilové

Bežné obaľované zváracie elektródy slúžia na zapálenie elektrického oblúka a súčasne aj ako prídavný materiál. Tieto elektródy sú zložené z tzv. jadra (kovová tyč) a pokryté ochranným obalom tvoreným z minerálnych alebo organických materiálov. Najbežnejšími a najpoužívanejšími typmi elektród sú bázické a rutilové elektródy.

Rutilové elektródy

Tieto elektródy sa vyznačujú veľmi dobrým zapaľovaním oblúka a je možné s nimi zvárať v rôznych zváracích polohách. Ideálne sú na zváranie krátkych zvarov či bodovanie. Struska, ktorá sa vytvára pri zváraní, je jednoducho odstrániteľná. Tieto elektródy nie sú vhodné na zváranie hrubých plechov, kotlov a podobne, kvôli menšiemu prievaru. Naopak na tenké plechy sú tieto elektródy vhodnejšie ako iné typy. Sú teda veľmi dobré pre domácich kutilov, ktorí občasne varia bránku, ploty, tenšie plechy a podobne. Samozrejme vhodné sú aj do priemyslu kde sa nezvárajú ťažké a hrubé konštrukcie ale tenšie plechy prípadne na bodovanie a krátke zvary.

Vhodné sú pre zváracie transformátorové zdroje (trafo), ktoré fungujú na princípe striedavého prúdu.

Vlastnosti:

 • Hustá a bohatá struska
 • Stredný prievar a jednoduchá penetrácia
 • Stabilný elektrický oblúk
 • Malá odolnosť voči praskaniu za tepla
 • Veľmi univerzálne

Druhy elektród:

 • ESAB OK 46.00
 • ESAB ER 117
 • LINCOLN ELECTRIC OMNIA 46 a iné...

Bázické elektródy

Zvary, ktoré vznikajú po zavarení bázickou elektródou obsahujú nízky obsah vodíka, čo zabezpečuje vyššiu húževnatosť a teda znížené riziko trhlín za studena aj za tepla oproti rutilovým a iným elektródam. Tieto elektródy sú extrémne vhodné na používanie v polohe zvárania zdola nahor, no sú vhodné samozrejme aj na ostatné polohy zvárania. Oproti rutilovým elektródam je struska, ktorá vzniká pri zváraní, ťažšie odstrániteľná no stále to nie je žiadny problém. Tento typ elektród je vhodný na všetky ťažké práce, hrubšie materiály, lodenice a podobné ťažké zváračské aplikácie.

Vhodné sú pre nové technológie invertorov alebo usmernený transformátor.

Vlastnosti:

 • Nízky obsah vodíka
 • Dobrá odolnosť voči praskaniu za studena
 • Vysoká nasiakavosť
 • Neobsahuje organickú zložku vo svojom chemickom zložení
 • Stredná penetrácia a dobré mechanické vlastnosti

Druhy elektród:

 • ESAB OK 48.00
 • ESAB EB 121
 • LINCOLN ELECTRIC BASO 49

Výber medzi rutilovými a bázickými elektródami teda závisí od aktuálnej aplikácie, ktorú potrebujete riešiť. Ak máte staré trafo stroje a nechystáte sa zvárať hrubé konštrukcie, rutilová elektróda kvôli výbornému zapaľovaniu oblúka, jednoduchom odstránení strusky či jednoduchšiemu uskladneniu je pre Vás jasná voľba. Ak však idete do niečoho hrubšieho a používate moderné invertorové zdroje budú pre Vás pravdepodobne vhodnejšie bázické elektródy.

×